User Tools

Site Tools


ic_vanilla_blocks_changed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_vanilla_blocks_changed [2013/07/12 11:53]
deserd134
ic_vanilla_blocks_changed [2016/07/10 07:34]
Line 1: Line 1:
-====== Vanilla blocks changed ====== 
-IC<​sup>​2</​sup>​ mění vlastnosti některých vanilla bloků a itemů: 
- 
-==== Voda, Láva ==== 
----- 
-Odolnost vody a lávy proti výbuchu (Explosion resistance) je změněna z 500 na 30. Na [[http://​wiki.industrial-craft.net/​index.php?​title=Recipes_and_Resources|oficiální wikipedii módu]] se píše, že by měly jít zničit výbuchem TNT, nebo [[IC Industrial TNT|Industrial TNT]]. Ovšem pokusem jsem zjistil, že ke zničení nedojde. Byly zničeny až výbuchem Nuke, nebo [[ic_nuclear_reaktor|Jaderného reaktoru]]. 
- 
-==== Láva ==== 
----- 
-Výhřevnost lávy byla změněna tak, aby v [[ic_iron_furnace| Iron Furnace]] vypálila 12 kusů (uhlí vypálí 10). V [[ic_geothermal_generator| Geotermálním generátoru]] kyblík lávy vyrobí 20000EU.\\ 
-**TIP:** V klasické Furnace má láva původní výhřevnost. 
- 
-==== Redstone ==== 
----- 
-Redstone může být v nouzi použit jako zdroj [[ic_energie|energie]]. Skrývá v sobě pouhých 800EU. 
- 
-==== Cactus, Sugar Cane ==== 
----- 
-Cactus a Sugar Cane mohou být použity jako palivo. Mají výhřevnost 50, což v [[ic_iron_furnace|Iron Furnace]] vypálí necelou třetinu kusu. 
  
ic_vanilla_blocks_changed.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)