User Tools

Site Tools


ic_water_mill

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ic_water_mill [2016/07/10 07:35]
ic_water_mill [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Water mill ====== 
 +{{ ic_water_00.png?​200x200|Vodní generátor}} 
 +Vodní generátor patří vedle [[ic_wind_mill|Větrného generátoru]] a [[ic_solar_panel|Solárního panelu]] do trojice slabých, ale ve větším množství užitečných zdrojů. Tento zdroj je z uvedených nejlevnější na výrobu, ovšem také nejméně účinný. Velká výhoda je v samostatnosti. Tyto zdroje vyrábí bez nutnosti zásahu hráče, nespotřebovávají suroviny a tudíž jsou z dlouhodobého hlediska nejlevnější. 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +==== Výroba ==== 
 +---- 
 +{{ic_water_01.png|Výroba Vodního generátoru}} 
 +==== Použití ==== 
 +---- 
 +Vodní generátor lze použít na výrobu [[ic_electric_boat|Motorového člunu]].\\ 
 +{{ic_water_02.png|Výroba Motorového člunu}}\\ 
 +U Vodního generátoru jsou všechny strany výstupní. Generátor má několik možností výroby energie.  
 +== Plněná elektrárna == 
 +Tento typ vodní elektrárny využívá GUI.\\ 
 +{{ic_water_03.png|GUI Vodního generátoru}}\\ 
 +V horním slotu můžete nabíjet přenosné zdroje. Spodní slot umožňuje vkládat vodu. Stav vnitřní zásoby vody ukazuje kyblíček uprostřed. Do generátoru se vejdou 4 kusy vody přičemž jeden kus vyrobí 1000EU. Takto připojená elektrárna vyrábí stejně jako [[ic_solar_panel|Solární panel]] 1EU/t. Tento typ elektrárny je znám jako //​Kyblíková elektrárna//​. Jedná se o soustavu několika Vodních generátorů,​ trubek a strojů z dalších módů, které plní kbelíky vodou a zajišťují jejich distribuci do Vodních generátorů. Tento systém lze sestavit například s použitím módu RedPower. V balíčku technických módů na serveru [[http://​www.b-paradise.eu/​|B-Paradise.eu]] jsem nenašel mechanismus,​ který by umožňoval stavbu kyblíkových elektráren. A navíc jsou na serverech většinou zakázány, protože lagují. 
 +== Neplněná (pasivní) elektrárna == 
 +Dalším typem vodní elektrárny je neplněná. Ta využívá faktu, že Vodní generátor vyrábí energii i když voda kolem něj jen teče. Přitom bere v potaz pouze bezprostřední okolí jednoho bloku. Za každý blok vody v tomto okolí Vodní generátor vyrobí 0.01EU/t. Pokud tedy uvažujeme vodní kostku 3x3x3 s generátorem uprostřed a jedním blokem na kabel, snadno spočítáme,​ kolik bude generátor vyrábět:​\\ 
 +//koska 3x3x3 = 27 - 1 (generátor) - 1 (kabel) = 25 => 25x0.01=0.25EU/​t//​\\ 
 +Tato struktura se však v praxi nevyužívá. Místo toho se staví tzv. //Water tower//. Taková elektrárna vyrábí 0.42, nebo 0.6EU/t na jednotku výšky v závislosti na konstrukci:​\\ 
 +{{ic_water_04.png?​300 |Vodní elektrárna s výkonem 0.42EU/t na jednotku výšky}} 
 +{{ic_water_05.png?​300 |Vodní elektrárna s výkonem 0.6EU/t na jednotku výšky}} 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Při použití [[ic_tin_cable| Cínových kabelů]] může mít taková věž výšku 39 bloků a v případě té výkonnější verze výkon 23EU/t. Je jasné, že jediná výhoda Vodních elektráren je v ceně. Rozhodně nedoporučuji používat tento zdroj jako primární.
ic_water_mill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)