User Tools

Site Tools


ic_wind_mill

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ic_wind_mill [2013/07/18 11:28]
deserd134 created
ic_wind_mill [2016/07/10 07:34] (current)
Line 13: Line 13:
 ==== Použití ==== ==== Použití ====
 ---- ----
-U Větrného generátoru jsou všechny strany výstupní. Vyrábí 0-11EU/t v závislosti na //​nadmořské výšce// a //síle větru//. Minimální výška, kde Větrný generátor vyrábí energii je 64, pod touto výškou nevyrábí nic. Pro plné využití generátoru nesmí být v určitém prostoru kolem žádný pevný blok. Každý blok v tomto prostoru snižuje účinnost generátoru o 1 (jakoby jste ho postavili o vrstvu níž).+U Větrného generátoru jsou všechny strany výstupní. Vyrábí 0-11EU/t v závislosti na //​nadmořské výšce// a //síle větru//. Minimální výška, kde Větrný generátor vyrábí energii je 64, pod touto výškou nevyrábí nic. Pro plné využití generátoru nesmí být v určitém prostoru kolem žádný pevný blok. Každý blok v tomto prostoru snižuje účinnost generátoru o 1 (jakoby jste ho postavili o vrstvu níž).\\
 {{ic_wind_02.png?​300|Akční prostor Větrného generátoru}} {{ic_wind_02.png?​300|Akční prostor Větrného generátoru}}
 \\ \\
ic_wind_mill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)