User Tools

Site Tools


ic_wrench

Table of Contents

Wrench

Wrench Wrench slouží k otáčení a demontování IC2 strojů. K odstranění stoje stačí pravým tlačítkem myši kliknout na stroj, popřípadě výstupní stranu zařízení. Je zde přibližně 10-30% šance, že místo stroje dostaneme pouze Machine Block (popř. Advanced Machine Block u vyspělých strojů). Toto riziko eliminuje Electric Wrench nastavený na Loseless mod. Všechna uskladněná energie se přitom zničí. Pokud chceme stroj otočit (Týká se zařízení, které mají rozlišené vstupní a výstupní strany. Např.: transformátory, sklady energie, …), klikneme s Wrenchem pravým tlačítkem myši na stranu, kterou chceme nastavit jako výstupní. Pokud chceme nastavit jako výstup stranu naproti musíme držet Shift.

TIP: Potřeba demontovat stroje vždy bude součástí IC2. Doporučuji proto neplýtvat Bronzem a vyrobit rovnou Electric Wrench.

Výroba


Výroba Wrench

Použití


Z Wrenche se dá vyrobit Electric Wrench.
Použití Wrench

ic_wrench.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)