User Tools

Site Tools


icgt_mining

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
icgt_mining [2014/12/29 11:50]
smudlik
icgt_mining [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 **Ore:** **Ore:**
  
-Gregtech na verzi 1.7.10 absolutně překopává celej mining system, mining lvl a přidává desítky "​rud"​ o různém složení. ​A celý výskyt rud se upravil na system žil. Jedna žíla mívá běžně velikost i několik tisíc ore. Ale je o něco těžší ​žíly ​najít a mimo žíly je rud minimálně. Podstatná změna se týká již nástrojů. Změny vám popíšu v dalším odstavci.+Gregtech na verzi 1.7.10 absolutně překopává celej mining system, mining lvl a přidává desítky "​rud"​ o různém složení. ​Celý výskyt rud se upravil na system žil. Jedna žíla mívá běžně velikost i několik tisíc ore. Žíly ​je těžší najít a mimo žíly je rud minimálně. Podstatná změna se týká již nástrojů. Změny vám popíšu v dalším odstavci.
 Nástroje do začátku. Nástroje do začátku.
  
 **Nástroje** **Nástroje**
  
-Velice vhodné jsou flintové nástroje které jsou snadno získatelné ale mají velice nízký mininglevel. Mohou těžit pouze kamen sekyry ​dřevo. +Velice vhodné jsou flintové nástrojekteré jsou snadno získatelnéale mají velice nízký mininglevel. Mohou těžit pouze kámen ​sekery ​dřevo. 
-Kamene nástroje jsou velice křehké a slouží k těžbě kamene a limonitu. Právě z limonitu je možné získat první železo a vyrobit si tak první železný krumpáč, kterým je možné potom již normálně těžit i standartní iron ore. Další problematickou úrovní ​je je diamant. První diamanty je nejsnažší získat výrobou v kompresoru z uhlí. Vyměnit s vesničany ​či někde najít 3 kusy na první diamantový krumpáč. Pak se vám konečně otevírá cesta k většině surovin ​co jsou ve světě.+Kamene nástroje jsou velice křehké a slouží k těžbě kamene a limonitu. Právě z limonitu je možné získat první železo a vyrobit si tak první železný krumpáč, kterým je možné potom již normálně těžit i standartní iron ore. Další problematickou úrovní je diamant. První diamanty je nejsnažší získat výrobou v kompresoru z uhlí. Vyměnit s vesničany, nebo někde najít 3 kusy na první diamantový krumpáč. Pak se vám konečně otevírá cesta k většině surovin, které ​ve světě ​jsou.
  
-Další nemalou výhodou jsou rudy Netherské, kde se nachází stejné rudy jako v normálním světě. Ale jsou mnohdy lépe dostupné a snažší k získání.+Další nemalou výhodou jsou rudy Netherské, kde se nachází stejné rudy jako v normálním světě, ale jsou mnohdy lépe dostupné a snažší k získání.
  
-Po započetí éry diamantových nástrojů je doporučuji kopat na výšce 7. A v neposlední řadě doporučuji používat Enchanting table, protože to několikanásobně sníží spotřebu dia.+Po započetí éry diamantových nástrojů je doporučuji kopat na výšce 7. neposlední řadě doporučuji používat Enchanting table, protože to několikanásobně sníží spotřebu dia.
  
-Dobré je i brzo přestoupit k elektrickým zdrojům ​Jakou je drill (Zde bych doporučil ic: Mining Drill/​Diamond Drill) V kombinaci s jackhammer a na závěr i Laserem. S Laserem se dá koupat pod výškou 40. Má vlekou ​spotřebu ale zrychlí vám vaši těžbu a přísun surovin nespočetněkrát. Problémem však může být jeho Tier 3 jež se = MFE storage. Důležité je že se ic drilly dají napájet pouze v ic strojích.+Dobré je i brzo přestoupit k elektrickým zdrojům ​jakou je drill (Zde bych doporučil ic: Mining Drill/​Diamond Drill) V kombinaci s jackhammer a na závěr i Laserem. S Laserem se dá koupat pod výškou 40. Má velkou ​spotřebu ale zrychlí vám Vaši těžbu a přísun surovin nespočetněkrát. Problémem však může být jeho Tier 3 jež se = MFE storage. Důležité je že se ic drilly dají napájet pouze v ic strojích.
icgt_mining.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)