User Tools

Site Tools


industrial_blast_furnace

Industrial Blast Furnace

Industrial Blast Furnace je multi-blok stroj z modu GregTech, skládající se z 34 machine casing a 1-4 bloků Industrial Blast Furnace. Tento stroj potřebuje ke své činnosti konstantní přísun napětí 128EU/t. Pokud při své činnosti stroj ztratí stalý přísun EU stroj se zasekne a ztratí svůj postup při činnosti kterou prováděl. Je doporučeno zapojit k peci MFE, které zajisti stálý přísun 128EU/t, také se doporučuje užít glass fibre cable spolu s EU splitter pro odpojeni pece RS signálem.

Pro přesun stroje je potřeba Wrench.

Recepty

Industrial Blast Furnace se užívá k přepalování kovů a tvorbu některých slitin

Vstupní suroviny Výsledek Min. HEAT Čas Potřeba EU Max.napětí
Iron Ore + Calcite Dust 3x Iron Ingot + 2x Dark Ashes 1500K 7s 18000EU 128
Steel Dust Steel Ingot 1000K 140s 336000EU 128
Iron + 2x Coal Dust Steel Ingot + 2x Dark Ashes 1000K 25s 60000EU 128
Pyrite Ore + Calcium Dust 2x Iron + Dark Ashes 1500K 7s 18000EU 128
Titanium Dust Titanium Ingot 1500K 180s 432000EU 128
2x Silicon Cells Silicon Plate + 2x Empty Cells 1500K 50s 120000EU 128
2x Galena Dust Silver Ingots + Lead Ingot 1500K 1s 2400EU 128
Aluminium Dust Aluminium Ingot 1700K 110s 26500EU 128
Chrome Dust Chrome Ingot 1700K 221s 530400EU 128
Tungsten Dust Tungsten Dust 2500K 1143s 2745000EU 128
Tungsten Ingot + Steel Ingot 2x Hot Tungstensteel Ingot + 4x Dark ashes 3000K 25s 250000EU 512
Stainless Steel Dust Stainless Steel Ingot 2000K 275s 660000EU 128
Kanthal Dust Kanthal Ingot 2500k 275s 660000EU 128

Upgrade Machine Casing

Machine CasingHEAT za BlokCelkem za 34BlokuCelkem s Lávou
Standart 30K 1020K 1520K
Reinforced 50K 1700K 2200K
Advanced 70K 2380K 2880K

Upgrade pomoci Heating Coils

Pro upgrade pomoci Heating coil se užívá následující postup

  1. 4x Kanthal Heating Coils (KHC) se vloží pravým tl. myši do pece Zvednuti o 500K
  2. 4x Nichrome Heating Coils (NHC) se vloží pravým tl. myši do pece Zvednuti o dalších 500K
  3. Celkové zvednutí Heat pomoci Heating coils je možné o 1000K.

Heating Coils nelze vyndat!

industrial_blast_furnace.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)