User Tools

Site Tools


item_tesseract

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

item_tesseract [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Headline ======
 +{{ te_itemtesseract_01.jpg?​200}}
 +Item Tesseract je Teleportační zařízení napojíme do něj trubku aby do It.tesseractu stále proudil a potom druhý položíme třeba vedle chesty díky tomu se vám do ní bude teleportovat určité věci které do nej pošlete a zprávně nakonfigurujete.
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +===== Crafting =====
 +----
 +{{te_itemtesseract_02.jpg?​200}}
  
 +==== Konfigurace ====
 +----
 +{{tesseracttab.png?​200}}
 +
 +Zde jak vydíme je možno teleportovat tekutinu "​Private"​ to znamená že majtel tesseractu má speciálni frekvenci portování a jiný tesseract jineho hráče se na něj nemůže připojit a "​Public"​ to znamená že jakýkoliv hráč se může připojit na danou frekvenci a odčerpávat vám drahocenou kapalinu. (ikona zámečku)
 +
 +Potom jsou zde 3 nastavení(Transport mode/​šipky)
 +  - Send/Recive = Tesseract může příjmat, ale i odesílat.
 +  - Send only   = Tesseract může pouze odesílat (teče do něj).
 +  - Recive only = Tesseract může pouze příjmat ​ (teče z něj).
item_tesseract.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)