User Tools

Site Tools


laser_drill

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laser_drill [2013/11/25 00:33]
ovcafr1
laser_drill [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 =====Laser Drill ===== =====Laser Drill =====
 {{ :​laser_drill.png?​200|}} {{ :​laser_drill.png?​200|}}
-Tento přístroj generuje (netěží) některé rudy. Konkrétně se jedná o: [[Ferrous]](4%),​ [[Lead]](8%),​ [[Silver]](8%),​ [[ic_ore|Tin]](9%),​ [[ic_ore|Copper]](9%),​ [[me_certus_quartz_ore|Cetrus Quartz ore]](4%), [[me_nether_quartz_ore|Nether Quartz ore]](3%), [[Emerald]](3%),​ [[Glowstone]](6%),​ [[Redstone]](8%),​ [[Diamound]](3%), [[Lapis Lazuli]](3%),​ [[Coal]](13%) a [[Iron]] (11%)*. ​+Tento přístroj generuje (netěží) některé rudy. Konkrétně se jedná o: [[Ferrous]](4%),​ [[Lead]](8%),​ [[Silver]](8%),​ [[ic_ore|Tin]](9%),​ [[ic_ore|Copper]](9%),​ [[me_certus_quartz_ore|Cetrus Quartz ore]](4%), [[me_nether_quartz_ore|Nether Quartz ore]](3%), [[Emerald]](3%),​ [[Glowstone]](6%),​ [[Redstone]](8%),​ [[Diamond]](3%), [[Lapis Lazuli]](3%),​ [[Coal]](13%) a [[Iron]] (11%)*. ​
 Přístroj je napájen pomocí, až čtyř, [[Laser Drill Precharger]],​ které přijímají EU nebo MJ. Těžba je ale poměrně energeticky náročná. ​ Přístroj je napájen pomocí, až čtyř, [[Laser Drill Precharger]],​ které přijímají EU nebo MJ. Těžba je ale poměrně energeticky náročná. ​
  
laser_drill.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)