User Tools

Site Tools


laser_drill_precharger

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laser_drill_precharger [2013/11/23 02:15]
ovcafr1 [Laser Drill Prechargers]
laser_drill_precharger [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 =====Laser Drill Prechargers ===== =====Laser Drill Prechargers =====
 {{ :​laser_drill_precharger.png?​200|}} {{ :​laser_drill_precharger.png?​200|}}
-Slouží k nabíjení [[Laser Drill]]u. Jsou schopny přijímat energii MJ i EU. Pro napájení jednoho [[Laser Drill]]u lze využít maximálně čtyři. Umisťují se ve vzdálenosti ​kostky od [[Laser Drill]]u tak, aby na něj směřovali tmavou skvrnou. Při správném umístění vyšlou paprsek. Tento paprsek není nebezpečný.+Slouží k nabíjení [[Laser Drill]]u. Jsou schopny přijímat energii MJ i EU. Pro napájení jednoho [[Laser Drill]]u lze využít maximálně čtyři. Umisťují se ve vzdálenosti ​jedné ​kostky od [[Laser Drill]]u tak, aby na něj směřovali tmavou skvrnou. Při správném umístění vyšlou paprsek. Tento paprsek není nebezpečný.
 Kapacita přístroje je 4000EU/​1600MJ. Kapacita přístroje je 4000EU/​1600MJ.
 Lze jej demontovat kopacími nástroji. Lze jej demontovat kopacími nástroji.
laser_drill_precharger.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)