User Tools

Site Tools


liquiduct

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
liquiduct [2013/10/07 07:40]
hunterzcz [Liquiduct]
liquiduct [2016/07/10 07:35] (current)
Line 6: Line 6:
   * Když už je Liquiduct už něčím naplněný nespojí se a je třeba na plnou stranu clicknout Wrenchem.   * Když už je Liquiduct už něčím naplněný nespojí se a je třeba na plnou stranu clicknout Wrenchem.
  
-Tip: Je dobré napojit liquiduct na [[Liquid Tesseract]] a poté na [[Portable Tank]] díky tomu vidíme co teče liquiductem a tím můžeme kontrolovat přitékajcí kapalinu.+Tip: Je dobré napojit liquiduct na [[Liquid Tesseract]] a poté na [[Portable Tank]]díky tomu vidíme co teče liquiductem a tím můžeme kontrolovat přitékajcí kapalinu.
   ​   ​
 \\ \\
liquiduct.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)