User Tools

Site Tools


me_access_terminal

ME Access Terminal

ME Access Terminal Používa sa na prístup k položkám a craftiacim receptom v ME sieti. Musí teda byť ka takejto sieti pripojený. Dajú sa v ňom nastaviť 3 režimy zoradenia položiek, ktoré nájdete tu. Môže byť aj použitý na výrobu ME Crafting Terminal a ME Wireless Access Terminal.

Crafting

Craftenie ME Access Terminal

me_access_terminal.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)