User Tools

Site Tools


me_crafting_cpu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

me_crafting_cpu [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== ME Crafting CPU ======
  
 +Je to jeden zo štyroch častí pre zostavenie [[ME Molecular Assembler Chamber|ME Molecular Assembler Chamber]]. Používa sa na urýchlenie craftenia receptov.
 +Rýchlosť craftenia je 3 tiky, pričom vyrobí 1 položku, ak však pridáme viac ME Crafting CPU tak nám vyrobí viac položiek za 3 tiky.
 +
 +===== Crafting =====
 +
 +{{mecraftingcpu.png|Craftenie Me Crafting CPU}}
 +
 +  * [[ME Advanced Processor |ME Advanced Processor]]
 +  * [[ME Certus Quartz|Certus Quartz]]
 +  * Glowstone
 +  * Iron ingot
me_crafting_cpu.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)