User Tools

Site Tools


me_crafting_terminal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_crafting_terminal [2013/07/18 06:54]
pe89dro
me_crafting_terminal [2016/07/10 07:35] (current)
Line 14: Line 14:
   * Glass   * Glass
  
-==== Tipy a triky ====+===== Tipy a triky =====
  
 Kliknite na monitor, a v NEI si vyberte čo potrebujete vyrobiť. Ak sa Vám objavy pri recepte aj otáznik, tak stlačíme shift a ľavým tlačítkom myši na otáznik. Týmto sa nám potrebne suroviny samé vykladajú do Crafting Table. Kliknite na monitor, a v NEI si vyberte čo potrebujete vyrobiť. Ak sa Vám objavy pri recepte aj otáznik, tak stlačíme shift a ľavým tlačítkom myši na otáznik. Týmto sa nám potrebne suroviny samé vykladajú do Crafting Table.
me_crafting_terminal.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)