User Tools

Site Tools


me_me_1k_storage

ME 1k Storage

Je to najmenšia pamäťová bunka, ktorá obsahuje 1024 bajtov pamäti a zmestí sa tam až 63 rôznych položiek. Do nej vojde 127 stackov jedného druhu položky. Prístup do pamäťovej bunky nám zabezpečuje ME Drive a ME Chest, kde po vložení spotrebuje 0,5 energie/tick. Ak chcete odstrániť Storage Cell, aby ste získali Storage Cell Housing, tak stlačte shift a pravé tlačítko. Potom do Storage Cell Housing môžte dať vylepšený Storage. Definovať čo sa môže uložiť alebo premenovať názov pamäťovej bunky dokážeme pomocou ME Partition Editor.

Crafting

Craftenie ME 1k Storage

Craftenie ME 1k Storage

me_me_1k_storage.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)