User Tools

Site Tools


me_me_64k_storage

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_me_64k_storage [2013/07/15 18:57]
pe89dro
me_me_64k_storage [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== ME 64k Storage ====== ====== ME 64k Storage ======
  
-Je to ďalšia pamäťová bunka, ktorá obsahuje 65536 bajtov pamäti a zmestí sa tam až 63 rôznych položiek. Do nej vojde 8128 stackov jedného druhu položky. Prístup do pamäťovej bunky nám zabezpečuje [[ME Drive|ME Drive]] a [[ME Chest|ME Chest]], kde po vložení spotrebuje 2 energie/​tick. Ak chcete odstrániť [[ME Storage Cluster|Storage Cluster]], aby ste získali [[ME Storage Cell Housing|Storage Cell Housing]], tak stlačte shift a pravé tlačítko. Potom do [[ME Storage Cell Housing|Storage Cell Housing]] môžte dať vylepšený Storage. Definovať čo sa môže uložiť alebo premenovať názov pamäťovej bunky dokážeme pomocou [[ME Partition Editor|ME Partition Editor]].+Je to najväčšia pamäťová bunka, ktorá obsahuje 65536 bajtov pamäti a zmestí sa tam až 63 rôznych položiek. Do nej vojde 8128 stackov jedného druhu položky. Prístup do pamäťovej bunky nám zabezpečuje [[ME Drive|ME Drive]] a [[ME Chest|ME Chest]], kde po vložení spotrebuje 2 energie/​tick. Ak chcete odstrániť [[ME Storage Cluster|Storage Cluster]], aby ste získali [[ME Storage Cell Housing|Storage Cell Housing]], tak stlačte shift a pravé tlačítko. Potom do [[ME Storage Cell Housing|Storage Cell Housing]] môžte dať vylepšený Storage. Definovať čo sa môže uložiť alebo premenovať názov pamäťovej bunky dokážeme pomocou [[ME Partition Editor|ME Partition Editor]].
  
 ===== Crafting ===== ===== Crafting =====
me_me_64k_storage.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)