User Tools

Site Tools


me_molecular_assembler_chamber

ME Molecular Assembler Chamber

Tento multyblockovy prístroj slúži na zjednodušenie craftenia rôznych položiek. S ME sieťou prepojíme pomocou ME Cable. Do hotového prístroja vložíme ME Encoded Assembler Pattern, na ktorom je uloźení recept. Potom stačí cez monitor vybrať položku a zvoliť počet. Automatický začne craftiť, pokiaľ má na to dostatok itemov. Ak nie, môžte sa pozrieť do ME Crafting Monitor, kde sa zobrazia chýbajúce itemy.

Stavba MMACH

Hotový MMACH

ME Molecular Assembler Chamber

me_molecular_assembler_chamber.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)