User Tools

Site Tools


me_nether_quartz

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_nether_quartz [2013/07/15 07:15]
pe89dro
me_nether_quartz [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Nether Quartz ====== ====== Nether Quartz ======
  
-Aj keď je z vanilly, dosť sa používa vo viacerých craftiacich receptov v mode Aplied Energistics,​ preto som sa rozhodol ho tu popísať. Dá sa ho získať z [[ME Nether Quartz ore|Nether Quartz Ore]] alebo stlačením v [[IC   ​Compressor |  Compressore ]] z [[ME Nether Quartz dust|Nether Quartz dust]]. Dá sa z neho vycraftit ​block pre úsporu miesta.+Aj keď je z vanilly, dosť sa používa vo viacerých craftiacich receptov v mode Aplied Energistics,​ preto som sa rozhodol ho tu popísať. Dá sa ho získať z [[ME Nether Quartz ore|Nether Quartz Ore]] alebo stlačením v [[IC   ​Compressor |  Compressore ]] z [[ME Nether Quartz dust|Nether Quartz dust]]. Dá sa z neho vycraftiť ​block pre úsporu miesta.
  
 ===== Crafting ===== ===== Crafting =====
me_nether_quartz.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)