User Tools

Site Tools


me_pattern_provider

ME Pattern Provider

ME Pattern Provider Je to jeden zo štyroch častí pre zostavenie ME Molecular Assembler Chamber. Používa sa na uloženie ME Encoded Assembler Pattern. Ak sa objaví červena za ME Encoded Assembler Pattern, tak je chybní recept. Stáva sa to hlavne pri update keď sa zmenia recepty.

Crafting

me_pattern_provider.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)