User Tools

Site Tools


me_storage_monitor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_storage_monitor [2013/07/26 13:54]
pe89dro
me_storage_monitor [2016/07/10 07:34] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== ME Storage Monitor ====== ====== ME Storage Monitor ======
  
-Kliknutím itemu, ktoré držíme v ruke, sa uloží na monitor a ukáže koľko kusov daného itemu je. Ak držíme kľúč a stlačíme shift a klikneme sním ľavým tlačítkom myši. Tým sa nám uzamkne obrazovka a tým pádom sa nedá zmeniť za iný item. Ak vložíme [[me_conversion_matrix|Conversion Matrix]], tak môžme klikať ľavým tlačítkom ​tak nám vypadne ​stack daného itemu na obrazovke. Ak pritom podržíme shift tak môžme do systému vkladať itemy.+Kliknutím itemu, ktoré držíme v ruke, sa uloží na monitor a ukáže koľko kusov daného itemu je. Ak držíme kľúč a stlačíme shift a klikneme sním ľavým tlačítkom myši. Tým sa nám uzamkne obrazovka a tým pádom sa nedá zmeniť za iný item. Ak vložíme [[me_conversion_matrix|Conversion Matrix]], tak môžme klikať ľavým tlačítkom, aby nám vypadol ​stack daného itemu, ktorý je zobrazení ​na obrazovke. Ak pritom podržíme shift tak môžme do systému vkladať itemy.
  
 ===== rafting ===== ===== rafting =====
me_storage_monitor.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)