User Tools

Site Tools


me_transition_plane

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
me_transition_plane [2013/07/31 09:16]
pe89dro
me_transition_plane [2016/07/10 07:34] (current)
Line 2: Line 2:
  
 {{ :​meneviem.png|ME Trnasition Plane}} {{ :​meneviem.png|ME Trnasition Plane}}
-Je to jednoúčelový block. Musí byť zapojení v ME sieti. Používa sa tak, že na čiernu plochu položíme nejaký block a on ho zničí a uloží do ME siete. mal by zničiť všetky blocky. Dávajte si však pozor, nefunguje ako Silk Touch, takže Vám dá také itemy/​blocky,​ ktoré zodpovedajú ako pri zničení neenchantovaného krompáča. ​+Je to jednoúčelový block. Musí byť zapojení v ME sieti. Používa sa tak, že na čiernu plochu položíme nejaký block a on ho zničí a uloží do ME siete. mal by zničiť všetky blocky. Dávajte si však pozor, nefunguje ako Silk Touch, takže Vám dá také itemy/​blocky,​ ktoré zodpovedajú ako pri zničení neenchantovaného krompáča. Môžme ich poskladať aj viac, ale iba vtedy funguje, ak na čiernom povrchu stroja behajú čierne pásiky
  
 ===== Crafting ===== ===== Crafting =====
me_transition_plane.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)