User Tools

Site Tools


redwheat

Redwheat - Úroveň VI

Redwheat je další z rostlin které Vám dokaží zabezpečit surovninový sklad a především tato rostlina, která dropuje nejužitečnější materiál - Redstone. Tuto rostlinu poznáme celkem okamžitě ve svém poli. Jedná se o Wheat který má v pozdějších fázích načervenalou barvu. Při růstu této plodiny je dobré mít místnost protože při růstu nesmí být moc osvětlena. Nejlepší je dát nad tuto plodinu redstone lampy 6 blocku nad ní. A nebo jednoduše dát block nad těmito plodinami redstone torchky. Dropuje Wheat a Redstone.

Charakteristika plodiny


Tier : 6
Počet fází růstu: 7
Délka kořenů : 1
Prostředí : (humidity * 1 + nutrients * 1 + air * 1)
Specialní podmínky : úroveň světla 5 až 10 (redstone torch je ideální), pokud je rostlina zralá, emituje redstone signál.
Produkuje : Redstone, Wheat
Doba růstu: 1→2 600, 2→3 600, 3→4 600, 4→5 600, 5→6 600, 6→7 600

Fáze růstu plodiny


redwheat.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)