User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2016/07/12 11:42]
hunterzcz
start [2016/07/12 15:00] (current)
hunterzcz
Line 1: Line 1:
 ====== Vítejte na wiki RebelGames.net ====== ====== Vítejte na wiki RebelGames.net ======
  
-Tato wiki je věnována především módům z Minecraftu; pod správou Minecraft portálu [[http://​www.rebelgames.net|RebelGames.net]]. Postupně se zde pokusíme doplnit nejen recepty, ale hlavně různé tipy, triky a vychytávky. Není určená na přesné a detailní informace, ale má sloužit pro CZ/SK hráče na Rebelgames a jiných módovaných serverů.+Tato wiki je věnována především módům z Minecraftu; pod správou Minecraft portálu [[https://​www.rebelgames.net|RebelGames.net]]. Postupně se zde pokusíme doplnit nejen recepty, ale hlavně různé tipy, triky a vychytávky. Není určená na přesné a detailní informace, ale má sloužit pro CZ/SK hráče na Rebelgames a jiných módovaných serverů.
 \\ \\
 \\ \\
 Proč není tato wiki veřejná? Na CZ/SK poměry je to skoro nemožné a 99% návštěvníků tyto módy nezná, proto nemá smysl editovat články. Proč není tato wiki veřejná? Na CZ/SK poměry je to skoro nemožné a 99% návštěvníků tyto módy nezná, proto nemá smysl editovat články.
-Nábor na editory probíhá [[http://​www.rebelgames.net|zatím neprobíhá]] - nemusíte to psát na fórum stačí externí odkaz na váš článek, ale nejdřív si přečtěte podmínky.+Nábor na editory probíhá [[https://​www.rebelgames.net|zatím neprobíhá]] - nemusíte to psát na fórum stačí externí odkaz na váš článek, ale nejdřív si přečtěte podmínky.
 \\ \\
 \\ \\
start.txt · Last modified: 2016/07/12 15:00 by hunterzcz