User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2013/07/10 23:16]
pe89dro
start [2016/07/12 15:00] (current)
hunterzcz
Line 1: Line 1:
-====== Vítejte na Minecraft ​wiki ======+====== Vítejte na wiki RebelGames.net ​======
  
-Tato wiki je věnována především módům z Minecraftu; pod správou Minecraft portálu [[http://www.b-paradise.eu|B-Paradise.eu]]. Postupně se zde pokusíme doplnit nejen recepty, ale hlavně různé tipy, triky a vychytávky. Není určená na přesné a detailní informace, ale má sloužit pro CZ/SK hráče na B-paradise ​a jiných módovaných serverů.+Tato wiki je věnována především módům z Minecraftu; pod správou Minecraft portálu [[https://www.rebelgames.net|RebelGames.net]]. Postupně se zde pokusíme doplnit nejen recepty, ale hlavně různé tipy, triky a vychytávky. Není určená na přesné a detailní informace, ale má sloužit pro CZ/SK hráče na Rebelgames ​a jiných módovaných serverů.
 \\ \\
-Proč není tato wiki veřejná? Na CZ/SK poměry je to skoro nemožné a 99% návštevníků tyto módy nezná, proto nemá smysl editovat články. +\\ 
-Nábor na editory probíhá [[http://www.b-paradise.eu/​2013/​07/​wiki-modovany-minecraft/#​comments|zde]] - nemusíte to psát na fórum stačí externí odkaz na váš článek, ale nejdřív si přečtěte podmínky.+Proč není tato wiki veřejná? Na CZ/SK poměry je to skoro nemožné a 99% návštěvníků tyto módy nezná, proto nemá smysl editovat články. 
 +Nábor na editory probíhá [[https://www.rebelgames.net|zatím neprobíhá]] - nemusíte to psát na fórum stačí externí odkaz na váš článek, ale nejdřív si přečtěte podmínky.
 \\ \\
 \\ \\
-=== Editoři: === 
-  * HunterzCZ 
-  * Nut_cze 
-  * Jakub151 
-  * Alfasystem 
-  * Sprt 
-  * Ridge 
-  * Deserd134 
-  * Pe89dro 
-  * Kreckomorce 
- 
- 
- 
-**Prozatím stavíme jen základy, vše se časem doplní a upraví.** 
  
  
  
start.1373491009.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)