User Tools

Site Tools


tc_thaumanomicon

Thaumanomicon

Kniha obsahující znalosti o všem z módu Thaumcraft.
Poté, co ji poprvé otevřete, uvidíte něco takového:
Thaumanomicon
V části 1 můžete vidět 7 záložek:


V části 2 můžete vidět obsah momentálně otevřené záložky(na obrázku Basic Information). S tímto oknem můžete pohybovat tažením myši a klikáním otevírat jednotlivé články.
Thaumanomicon dále slouží k získávání Research notes pro výzkum.

tc_thaumanomicon.txt · Last modified: 2016/07/13 08:03 by adrijaned