User Tools

Site Tools


tc_thaumanomicon_basicinfo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tc_thaumanomicon_basicinfo [2016/05/23 13:38]
adrijaned
tc_thaumanomicon_basicinfo [2016/05/23 14:04]
adrijaned
Line 1: Line 1:
 ====== Basic information ====== ====== Basic information ======
 Basic information je část Thaumanomiconu,​ v níž jsou vysvětleny základy Thaumcraftu,​ výzkumu a několik základních výzkumů, které by měl každý udělat ze začátku. Basic information je část Thaumanomiconu,​ v níž jsou vysvětleny základy Thaumcraftu,​ výzkumu a několik základních výzkumů, které by měl každý udělat ze začátku.
-== Výzkumy ​==+=== Články: ===
  
 +[[tc_the_pech|The Pech]]
tc_thaumanomicon_basicinfo.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)