User Tools

Site Tools


tc_thaumanomicon_basicinfo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tc_thaumanomicon_basicinfo [2016/05/23 13:38]
adrijaned
tc_thaumanomicon_basicinfo [2016/07/10 07:35]
Line 1: Line 1:
-====== Basic information ====== 
-Basic information je část Thaumanomiconu,​ v níž jsou vysvětleny základy Thaumcraftu,​ výzkumu a několik základních výzkumů, které by měl každý udělat ze začátku. 
-== Výzkumy == 
  
tc_thaumanomicon_basicinfo.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)