User Tools

Site Tools


tc_thaumanomicon_basicinfo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
tc_thaumanomicon_basicinfo [2016/03/02 14:57]
adrijaned created
tc_thaumanomicon_basicinfo [2016/07/10 07:35] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Basic information ====== ====== Basic information ======
 Basic information je část Thaumanomiconu,​ v níž jsou vysvětleny základy Thaumcraftu,​ výzkumu a několik základních výzkumů, které by měl každý udělat ze začátku. Basic information je část Thaumanomiconu,​ v níž jsou vysvětleny základy Thaumcraftu,​ výzkumu a několik základních výzkumů, které by měl každý udělat ze začátku.
 +=== Články: ===
 +
 +[[tc_the_pech|The Pech]]
tc_thaumanomicon_basicinfo.1456927070.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)