User Tools

Site Tools


tc_thaumanomicon_basicinfo

This is an old revision of the document!


Basic information

Basic information je část Thaumanomiconu, v níž jsou vysvětleny základy Thaumcraftu, výzkumu a několik základních výzkumů, které by měl každý udělat ze začátku.

tc_thaumanomicon_basicinfo.1456927070.txt.gz · Last modified: 2016/07/10 07:33 (external edit)