User Tools

Site Tools


tc_the_pech

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tc_the_pech [2016/07/10 07:35]
127.0.0.1 external edit
tc_the_pech [2016/07/13 08:03] (current)
adrijaned
Line 2: Line 2:
 (Překlad článku z Thaumanomiconu)\\ \\ (Překlad článku z Thaumanomiconu)\\ \\
 Tyto podivné humanoidní postavy lze nalézt všude, kde je hranice mezi světy oslabena. Tyto podivné humanoidní postavy lze nalézt všude, kde je hranice mezi světy oslabena.
-Zdá se, že jsou vytvořeni magickými silami, kterými tato místa oplývají.\\ \\+Zdá se, že jsou tvořeni magickými silami, kterými tato místa oplývají.\\ \\
 Nenechte se ovlivnit jejich drobným vzhledem, jsou totiž neuvěřitelně silní a dokážou unést mnohonásobek své vlastní váhy.\\ \\ Nenechte se ovlivnit jejich drobným vzhledem, jsou totiž neuvěřitelně silní a dokážou unést mnohonásobek své vlastní váhy.\\ \\
 Za normálních okolností nejsou Pechové agresivní a vyhýbají se člověku za každou cenu, ale vyprovokujete - li je, rychle se spojí a zaútočí na agresora.\\ Za normálních okolností nejsou Pechové agresivní a vyhýbají se člověku za každou cenu, ale vyprovokujete - li je, rychle se spojí a zaútočí na agresora.\\
tc_the_pech.txt · Last modified: 2016/07/13 08:03 by adrijaned