User Tools

Site Tools


tfc_formy_axe

Po vypálení do ní lze nalít roztavená měď nebo bronz a až vychladne tak ji dejte do craftingu a dostanete sekeru.

tfc_formy_axe.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)