User Tools

Site Tools


tfc_formy_hammer

Po vypálení lze do ní nalít měď nebo bronz.


Používá se s kovadlinou k ukování lepších nástrojů, nástroje lepší než bronzové musí být ukovány v kovadlině, nelze je odlít.

tfc_formy_hammer.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)