User Tools

Site Tools


tfc_formy_prospector_pick

Po vypálení ji naplňte mědí nebo bronzem.


Hledá orečka

Když s ní kliknete na blok, tak skenuje 25×25 bloku rádius, středem je blok na který jste klikli.

Podle toho jak jste blízko se vám do chatu napíše od “nothing of interests” (nic zajímavého) až po “very large sample of __” (velké kusy dané suroviny)

tfc_formy_prospector_pick.txt · Last modified: 2016/07/10 07:35 (external edit)