User Tools

Site Tools


tfc_formy_scythe

Po vypálení do ní lze nalít roztavená měď nebo bronz.


Výborná k ničení listí.

tfc_formy_scythe.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)