User Tools

Site Tools


tfc_formy_shovel

Po vypálení do ní lze nalít roztavená měď nebo bronz.


Nemusím vám snad vysvětlovat, k čemu je lopata.

tfc_formy_shovel.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)