User Tools

Site Tools


tfc_priroda

Příroda


Příroda se generuje nahodile i když jedna věc to také ovlivňuje.

Je to teplota, nenajdete džungli za polárním kruhem a stejně tak nenajdete sibiř na rovníku.

Kamenné podloží jednotlivých biomů se generuje nahodile neexistuje souvislost mezi podložím a biomem. (planiny mohou mít pod sebou žulu, čedič, mramor..... je to naprosto nahodilé)

tfc_priroda.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)