User Tools

Site Tools


tfc_stone_hoe

Ďalší nástroj je pravdaže Motyka. Prvá motyka sa robí cez kamienky ktoré nájdete na zemi. Zoberte si do ruky najmenej 2 kúsky a kliknete pravým tlačítkom a vyhodí Vám takúto tabuľku:

Je to základná vec, veľkosti 5×5 “kociek” a do toho vyrezávate svoje prvé nástroje, a každá “hlava” toho nástroja má iný craftiaci recept. Takýmto vyrazením sa robí motyka:

Na pravo sa vám ukáže “hlava” motyky a iba na ňu kliknete a zoberte do inventára a teraz stačí pridať iba stick a máte hotový nástroj.

tfc_stone_hoe.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)