User Tools

Site Tools


thaumcraft_series

Thaumcraft series

Thaumcraft logo

“Thaumaturgie [čti tómaturgie] je schopnost mágů činit zázraky. Praktik thaumaturgie je thaumaturg, thaumaturgista nebo konatel zázraků” (přeloženo z oficiálního článku na minecraft fóru).
Thaumcraft. Mód o magii, jejím ovládání a zpracování.
Thaumcraft vyšel zatím v pěti verzích, z nichž každá odpovídá určité verzi minecraftu a více či méně se odlišuje od ostatních.
Tyto verze se jmenují:

Kvůli odlišnostem v jednotlivých verzích thaumcraftu nelze udělat wikipedii popisující je souhrně, a proto bude pro každou verzi psána wiki zvlášť.

thaumcraft_series.txt · Last modified: 2016/07/10 07:34 (external edit)